Vraag & Antwoord

Wat is het doel van Freelanceonline.nl?
Freelanceonline.nl heeft zich als doel gesteld om freelancers en zelfstandige interim managers te ondersteunen met het uitbreiden van hun klantenkring om zodoende de continuïteit en groei van hun bedrijf te realiseren. Het ontwikkelen van een community op Internet is leuk maar het concreet bouwen van business is nog veel leuker!

Waar moet ik Freelanceonline.nl plaatsen binnen het geheel van mijn acquisitie beleid?
Freelanceonline.nl wil een wezenlijk onderdeel zijn van het totale acquisitiebeleid van de freelancer en zelfstandige interim manager, naast bijvoorbeeld acquisitie via je eigen netwerk. Freelanceonline.nl is geen wondermiddel maar een effectieve en relatief goedkope aanvulling op je totale acquisitiebeleid.

Wat is de doelgroep van Freelanceonline.nl?
Alle freelancers en zelfstandige interim managers die beseffen, dat een belangrijk deel van de continuïteit van hun bedrijf bepaald wordt door het aantrekken van nieuwe klanten en nog belangrijker, het behouden van bestaande relaties. De enige ‘harde’ voorwaarde die wij stellen is een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Waar bestaat Freelanceonline.nl van?
Freelanceonline.nl bestaat van zowel het lidmaatschap van de leden als van reclame inkomsten. In de nabije toekomst zullen ook producten en diensten, gericht op de freelancer, worden aangeboden.

Hoe is het met mijn privacy gesteld?
Gegevens van onze leden worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Wij onderschrijven de Wet Persoonregistratie (WPR) en het databestand van Freelanceonline.nl is aangemeld bij de registratiekamer onder nummer P-0021094.

Wie is verantwoordelijk voor het onderhouden van de freelancer data?
Onze leden zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van hun eigen data. Je kunt heel makkelijk je eigen profiel bijwerken via het login scherm met behulp van je gebruikers gegevens.

 

Meer weten? Stuur een e-mail naar info@freelanceonline.nl